Bunken är kårens förråd för seglings- och sjöverksamhet.

 

Valet av ordet ”Bunken” kommer sig av att det ursprungligen är benämningen på ett fartygs förrådsutrymme, från början för ett fartygs egna behov av kol (numer även om drivmedlet som sådant).

Det förekommer även i betydelsen att fylla på mat- och vattenförråd.

 

Bunker är från början ett skotskt ord med betydelsen ”(fönster)bänk, kista” och tros vara släkt med bunke.

 

Förslaget att döpa förrådet till Bunken kom från Äventyraravdelningen Sjöfåglarna.