Sommarläger

1979               Vindalsö                             kårläger

1980               Immaskär                         kårläger

1981               Kymendö                           kårläger

1982               Vässarö                               kårläger

1983               Ornö                                    miniorscout

1983               Rånö                                    distriktsläger

1984               Varsnärsviken                 kårläger

1985               Ägnö                                    miniorscout

1985               Mörby                                 distriktsläger U-85

1986               Styvnäset                           miniorscout

1986               Vässarö                               förbundsläger SCOUT 86

1987               Ösbybro                             kårläger

1988               Grava                                   distriktsläger GRAVA 88

1989               Vässarö                               kårläger

1990               Kopparbo                          kårläger

1991               Vässarö                               kårläger

1992               Kopparbo                          kårläger

1993               Gålö                                      miniorscout MININATURA 93

1993               Karlsborg                           förbundsläger NATURA 93

1994               Vässarö                               miniorscout STORSEGEL 94

1994               Fjärdlång                           kårläger med DBK SJÖCAMP-94

1995               Berga                                   distriktsläger VIKING 95

1996               Fjärdlång                           kårläger med DBK SJÖCAMP-96

1997               Vässarö                               kårläger

1998               Gotland                               distriktsläger RAUK 98

1999               Ägnö                                    kårläger SKEPPSBROTT

2000               Björnö                                 kårläger BLÅSNINGEN

2001               Vässarö                               miniorscout

2001               Rinkaby                              förbundsläger SCOUT 2001

2002               Gålö                                      kårläger SJÖBRIS

2003               Värmdö                              distriktsläger SERIESTRIP 03

2004               Vässarö                               kårläger

2005               Vässarö                               miniorscout

2006               Grava                                   distriktsläger GRAVA CITY

2007               Vässarö                               miniorscout

2007               Rinkaby                              förbundsläger JIINGI JAMBOREE

2008               Vässarö                               miniorscout

2008               Katterjokk                         kårläger NÅNAJT

2009               Grava                                   distriktsläger TELLUS

2010               Vässarö                               miniorscout

2011               Kopparbo                          kårläger TROLLEBO

2012               Vässarö                               kårläger 1719

2013               Värmdö                              distriktsläger SJÖRBJUGG

2014               Östnora                              kårläger med Tungelsta o V-H sjö VIKING

2015               Vässarö                               kårläger

2016               Vässarö                               kårläger

2017               Rinkaby                              nationell jamboree JAMBOREE 2017

2018               Vässarö                              kårläger

2019               Spjutsund, Gålö.              kårläger INDIAN19