Alla medlemmar som är aktiva och varit med i Dalarö Sjöscoutkår i minst tre år får söka bidrag ur Upplevelsefonden för att täcka del av kostnaden för läger och scoutarrangemang.

De fonderade medlen kommer från de överskott som våra marknader ger gentemot vad som är budgeterat.

Söka bidrag ur fonden gör man genom att fylla i en ansökningsblankett (se nedan) och skicka den till kårstyrelsen.

 

[bifogade-filer]