Dalarö Sjöscoutkår startades den 5 juni 1978, som en del av Svenska Scoutförbundet (SSF)

Redan 1941 fanns en scoutkår på Dalarö, i KFUM´s regi.

Vår kårlogga är ritad av designern Rolf Dahlström och föreställer ett medeltida handelsfartyg, sett framifrån.

Dalarö Sjöscoutkår

 

 

 

För att sticka ut lite från de andra sjöscoutkårerna (som alla hade vita halsdukar) la man till två blå band, med 1 cm´s mellanrum, längs fållen på våra kårhalsdukar.

Första scoutlägret hölls på Vindalsö.

De avdelnings- och patrullnamn som vi har idag är fortfarande de samma som man tog 1978:

Sjökrypen (Spårare)          Maneten, Mysis, Märlan, Musslan  2016 tillkom Masken

Sjömärkena (Upptäckare)     Fyren, Båken, Bojen

Sjöfåglarna (Äventyrare)       Tärnan, Viggen, Måsen, rådspatrull Havsörnen

1988 startades det första seniorlaget som senare blev Utmanare. De har haft några olika namn genom åren, så som Luseplattingarna, Seagnutters, Seaangels och Sjöänglarna.

Redan tidigt gjorde man en egen sångbok, ”gröna sångboken” som är sammanställd och skriven av Gösta Maijgren.

Sångbok