En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har omkring 120 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 6 avdelningar fördelade på 2 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyraravdelning och 1 utmanarlag samt 1 roverlag.

Från det år man går i andra klass eller är 8 år är man välkommen till oss.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap, genom att leda andra som är yngre eller lika gamla och lägre genom att göra (Learning by doing). Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas 3-4 gånger per termin. Styrelsemötena är öppna och där diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin.

Dalarö Sjöscoutkår ingår i Södertörns scoutdistrikt.