Spårare 8–9 år

I Scouterna är det äventyr redan från första dagen och roliga bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout det året du fyller åtta år.

Spårarscouter kallas den yngsta åldersgruppen i Dalarö Sjöscoutkår, man går i årskurs 2 eller 3 i skolan.

I Dalarö Sjöscoutkår är de uppdelade i två avdelningar, efter ålder.

Avdelningarna heter Sjökrypen I och Sjökrypen II. Vi jobbar i patrullerna Musslan, Maneten, Mysis, Märlan och Masken.

Som Spårarscout får man prova på det mesta inom scouting. Så som olika hantverk, lära oss att använda knopar, pratar om allemansrätten och om skog o djur. Prova på att plåstra om varandra, laga mat, hantera tändstickor och ibland segla och paddla. På somrarna åker vi på läger och sover i tält samt busa och träffa nya kompisar.

I patrullerna tränar vi på att samarbeta, hjälpas åt och ta ansvar för gemensamma uppgifter.

Vi träffas på måndagar, vid g:a kommunalhuset, mellan klockan 1800 och 1930. Någon gång per termin åker vi också på övernattning/hajk över en helg.

 

Sjökrypens avdelningsrop:

Sjökrypen från Dalarö trivs i både skog och sjö kryper fram på små små ben. Akta er för Sjökrypen. SJÖKRYPEN, SJÖKRYPEN, SJÖKRYPEN!

 Spårarscoutlagen:

En Spårarscout vill var ärlig, hjälpsam och göra sitt bästa!

Ledare på avdelningen Spårare