Här finner du kårens märkespolicy Märkespolicy

Med hjälp av den kan vi läsa ut vad respektive åldersgrupp skall jobba med och till vilken nivå. Det är viktigt att inte ”gå för långt”, då riskerar vi att förstöra för nästa åldersgrupp. Scouternas program bygger på stegring och lära genom att göra.