Krisplanen är ett stöd för alla tänkbara scenarier där scoutkårens medlemmar, funktionärer eller hela kåren som organisation hamnar i kris eller riskerar att skadas på något sätt.

Krisplanen är till för kårens ledare och funktionärer så att de har en beredskap och vet vad som ska göras när det uppstår en krissituation. En händelse kategoriseras som kris när närvarande ledare upplever det som en kris. Ledare och funktionärer ansvarar för att sätt sig in i krisplanen och vad den innebär. De ansvarar också för att förebygga kriser.