I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har övernattningar, hajker och läger tillkommer dock oftast en avgift för mat.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 525 kronor per termin.

Medlemsavgiften faktureras av Scouterna.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också försäkrad och medlem i Södertörns scoutdistrikt och riksorganisationen Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.