Kårhandboken skall vara ett stöd och ledstång för nya och gamla ledare. Den beskriver hur Dalarö sjöscoutkår fungerar idag och vilka traditioner vi bär vidare mm.

Till Kårhandboken finns också en bilaga (Kårhandbok_bil 1)som innehåller kårens alla ledare och funktionärer.