Märkesplacering

Märken är roligt!

Redan när man skaffat sin scoutskjorta har man några märken att sy fast. De visar vart man tillhör (Dalarö Sjöscoutkår, Södertörns scoutdistrikt, Avdelningen (tex Spårarna) och eventuellt Patrullen (tex Märlan), vad man kan och har lärt sig (bevis- och intressemärken) samt vad man har varit med på för läger och arrangemang (tillfälliga märken).

För att få vägledning vart märkena skall sitta på scoutskjortan, gå till sidorna här bredvid.

Allt eftersom man får flera färdigheter och nya kunskaper om scouting så får man flera märken.

Vi delar även ut termins- eller årsmärken, beroende på vilken avdelning man tillhör. Dessa märken brukar vi dela ut på Fredsdagen den 21 september och på Sankt George den 23 april.

På läger och större hajker kan man också få märken att fästa på skjortan.

Har man märken som inte får plats eller skall sitta på skjortan längre eller märken man har swopat kan man sätta dem t.ex. på en lägerbålfilt.