Spårarna 8-9 år Sjökrypen

alder-sparareI Scouterna är det roligt bus utomhus som gäller. Du kan börja som spårarscout när du är åtta år, och var beredd på äventyr redan från första dagen.

Spårarscouter kallas den yngsta åldersgruppen, årskurs 2 och 3 i skolan.

I Dalarö Sjöscoutkår är de uppdelade i två avdelningar efter ålder.

Avdelningarna heter Sjökrypen I respektive II. Vi jobbar i patrullerna Musslan, Maneten, Mysis, Märlan och Masken.

 

Som Spårarscout får man prova på det mesta inom scouting. Så som olika hantverk, lära oss att använda knopar, pratar om allemansrätten och om skog o djur. Prova på att plåstra om varandra, laga mat, hantera tändstickor och ibland segla och paddla. På somrarna åker vi på läger och sover i tält samt busa och träffa nya kompisar.

I patrullerna tränar vi på att samarbeta, hjälpas åt och ta ansvar för gemensamma uppgifter.

Vi träffas på måndagar i scoutlokalen, som ligger i g:a kommunalhuset,

och någon gång per termin åker vi på övernattning/hajk över en helg.

 

Sjökrypens avdelningsrop:

Sjökrypen från Dalarö trivs i både skog och sjö kryper fram på små små ben. Akta er för Sjökrypen. SJÖKRYPEN, SJÖKRYPEN, SJÖKRYPEN!

 Spårarscoutlagen:

En Spårarscout vill var ärlig, hjälpsam och göra sitt bästa!

 

Ledare för Sjökrypen I är Sara

Ledare för Sjökrypen II är Maria, Anna-Karin och Fredrik S